Z uwagi na rzadkie ale możliwe sytuacje nieobecności lekarza lub pielęgniarki w typowych godzinach przyjęć, prosimy o obowiązkowe rejestrowanie się na badania, odczulania i wizyty.